Un dels objectius de l'associació és conèixer el patrimoni arquitectònic de les diverses comarques amb els estils particulars que s'hi troben.
 
Per això, projectem excursions en localitats on algú queconeix el terme organitza un recorregut per visitar les mostre més característiques.
 
A més de gaudir d'una excursió amistosa, tenim l'ocasió d'apropar-nos a les peculiaritats que han fet possible l'art popular que contemplem.
 
Aquestes visites, suposen també un reconeixement efectiu del patrimoni -generalment menystingut- a cadascuna de  les localitats visitades.