Per acabar, aquest portal prop de Seròs que també fa el seu efecte. Pertany a una altra construcció avui perduda, com si fos una porta històrica.  Hi ha rotondes que estan força bé i contribueixen a una bona imatge del país.