Va  fer de  guia Josep Preixens,  que  coneix bé  la  zona  on  hi  ha alguna construcció  de falsa cúpula. Molt bon dia,  a   pesar  que  va ploure un  xic. Hi vam tornar el 03/03/2007, amb el mateix guia.