La pedra en sec a la Fatarella, 
Fundació el Solà, Gràfiques del Matarranya
Calaceit, 2001.  
 
És un llibret de 58 pàgines en format 15x15cm, de la fundació el Solà, que ja fa anys es dedica a mantenir i divulgar l'abundant patrimoni en pedra seca que es troba als voltants de la Fatarella. Amb fotos que il·lustren abastament les descripccions, se'ns presenten, sobre camins, els marges, parets i amuntegaments de pedres, així com els masos, cabanes i perxes, aquests últims, amb coberta de brancatge. L'arquitectura de l'aigua ve representada per les mines, pous, basses i cisternes. Finalment es dedica l'atenció a les construccions d'ús no agrícola, amb els molis de farina, forns de ges i de calç, forns d'oli i de ginebre, i teuleries, per acabar amb alguns exemples més, com barraques de caça, etc. En conjunt, una presentació molt senzilla, completa i didàctica, on es pot constatar que allà on abunda un determinat material, tota l'arquitectura tradicional se n'abasteix .