MARTÍN, Fèlix  i  PREIXENS, Josep
Pagès
Lleida, 2005.

 
L'obra, en format 22x28cm, amb 459 pàgines i luxosa presentació, és una compaginació, per una banda, del llibre publicat pel mateix editor, de Fèlix Martín i Ramon Serra, sobre les construccions de pedra seca a la comarca de les Garrigues (1991), i, per una altra, de l'extens inventari de Josep Preixens, dels objectes en pedra seca de la comarca i zones properes. La primera part, amb 189 pàgines, consta de 12 capítols que corresponen a una introducció, amb els aspectes humans, històrics i tècnico-operatius, seguida per una referència i descripcció de tota mena de construccions. A l'últim capítol aborda el tema de l'estat actual del patrimoni. Segueix una galeria de cabanes de volta, amb fotos de les més representatives i conegudes d'aquesta zona. La segona part del llibre, amb 270 pàgines, és l'inventàri del Josep Preixens, amb les construccions de tots els municipis de les Garrigues, més els del Segrià  -Lleida inclosa-  que, per proximitat territorial i estils, es poden tractar en un mateix volum. Esperem que aquesta publicació estableixi un abans i un després, pel que fa a l'atenció pública envers aquests objectes. El llibre ha estat patrocinat per Prefabricats Pujol, i s'ha fet arribar a les universitats i estaments oficials, a part d'una generosa distribució entre particulars.