Calaceit, 15, 16 i 17 de maig de 2015
 
Organitzada: per l'Associació Cultural del Matarranya

Xavier Solé: Els marges, apunts sobre diferents tècniques constructives. (El llenguatge de la pedra, 2a part).