En aquesta secció, no pretenem fer una recopilació de pàgines web dedicades al tema de l'arquitectura popular, sinó proporcionar adreces amb les que tenim relació,  els referents més generals del tema i d'altres, on podeu trobar més enllaços.


Associació per la Pedra Seca i Arquitectura Tradicional 

L'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional engloba entitats de Catalunya interessades en aquests temes en un intent de l'administració de tenir un referent únic que abasti totes les associacions i grups actius en aquest camp.

    
Observatori del paisatge

Amb  la  secció  paisatges de la pedra seca. Una pàgina essencialment divulgativa que abasta tot el  món de la pedra seca, tant a les nostres terres com  a  països ben llunyans. El subtítol "dossier" és ben encertat. Per altra banda, i amb l'Associació Drac Verd de Sitges, han endegat el web Wikipedra, on es poden inventariar construccions de pedra seca de tot Catalunya. Felicitem la iniciativa!

    
Construccions Rurals Tradicionals de l'Urgell

És una web feta per l'Andreu Serés i Aspax, que recull una extensa recerca personal per tots els racons de la comarca, a més d' algunes localitats de Les Garrigues i La Segarra. Encara que la pedra seca és el material dominant, el treball para atenció en altres de ben comuns a la Comarca, de la qual es paupa la realitat rural.

    
fundacioelsola.org 

Són un centre actiu d'estudi, difusió  i  conservació del patrimoni de la Fatarella (vegeu la visita que hi vam fer).

    
la web de Montroig del Camp

Els nostres amics de Montroig han enllestit aquesta pàgina, amb la qual arrodoneixen llur important labor en el tema local de la pedra en sec. Felicitats a tots!


la web de Subirats 

A més de les valuosos explicacions de motius, s'ofereixen a col·laboracions i presenten
un inventari impecable amb una fitxa per cada barraca. Un exemple que, com l'anterior, ens duu a l'optimisme. Enhorabona, companys!


conselldemallorca.net/mediambient/pedra/

És il·lustratiu veure com el govern balear s'implica en la defensa de l'arquitectura popular, ben entesa com a patrimoni a conservar gelosament.  A més, en fan promoció, que és el que hauríem de fer aquí, més decididament... conselldemallorca.net/mediambient/reps/ . Un bon exemple.

    
la web de Catí 

Unes pàgines ben fetes, amb exemplars excel·lents de barraques.
Sembla que han superat el volum que tenien contractat amb el servidor i els han castigat sense sortir (07-02-06). Algun dia ens passarà a nosaltres... Ah, ja tornen a sortir!


Dry Stone Conservancy

Un exemple de com es prenen  el  tema de la pedra seca,  concretament amb les parets, als Estats Units.  Aneu  a  veure l'apartat  de les fotos.  Esperem que aquesta sensibilitat arribi aquí algun dia.


pierreseche.net

Associació  Pierres d'iris.  Espectacular.  És  una  pàgina múltiple  amb  molts  enllaços. També fan labor de divulgació i coordinació.


GRETA, Grup de  Recuperació  i  Estudi  de  la  Tradició  Arquitectònica. Tenen com a objectiu sensibilitzar  els  col·lectius que intervenen  en  la  protecció del nostre patrimoni d'arquitectura tradicional, aprofundir en el seu coneixement, les tècniques constructives i els oficis relacionats, i ser un fòrum de trobada i debat d'aquests temes.

    
Naturalea

Una empresa que fa obres de bell nou i reparacions, informes, etc., en bioarquitectura i bioingenyeria. Una empresa moderna que omple un espai necessari. Una labor lloable.


Xarxa de custòdia del territori

És una organització que promou activitats relacionades amb la conservació i millora del territori. El paisatge és un dels seus temes.


SOS-monuments

S.O.S. Monuments històrics. Defensa del patrimoni cultural -principalment arquitectura- en perill. Informacions de tota l'àrea iberoamericana.