Aquest any es va dedicar a les construccions de tàpia, o terra, que encara es veuen al sud de les comarques occidentals.  A  més de  subratllar el seu parentiu amb les que es poden identificar com a tals a les restes de poblats ibèrics,  constatem una característica de l'arquitectura popular consistent a emprar els materials que es troben a l'abast a cada lloc.
 
Cervera, Sant Martí de Maldà, Bellpiug, Els Plans deSió, Verdú, Tàrrega.
1-5 d'agost de 2005. Programa detallat. Conclusions del curset.