Al segon curset,  l'agost  de  2001, se centrà l'atenció sobre la casa com a element definidor de l'urbanisme,  i la masia com a model d'implantació 
i de domini  de  l'home al territori. També es parlà de les carrerades i els hostals,  elements lligats als desplaçaments dins un mateix territori.

Es va fer a Cervera, Torà, Agramunt, Sant Martí de Maldà i Tàrrega.Programa detallat.  Es va iniciar la reparació de la pleta de Montroig. Conclusions del curset.