Amb  aquest  14è  curset   iniciem   una   nova   etapa   consistent  en desenvolupar  un  tema  monogràfic  a  cada edició.  El  curset  estarà dedicat exclusivament  a  la  calç, que es va emprar a bastament en la construcció fins  a  la  irrupció  del  ciment,  que  va  suposar  la  gran revolució  en  les edificacions del segle passat.  Actualment veiem que l'arquitectura moderna torna el ulls als materials de sempre, posant un cop més  en  evidència que "l'arquitectura popular és l'arquitectura del sentit comú".  A  part  de  la seva versatilitat com  a  morter, la calç es troba entre els materials que evolucionen dins un cicle on al capdavall es retorna  al  producte inicial. Aquest fet satisfà les exigències tant de l'ecologia com de l'economia, aspectes a tenir molt en compte.

Cervera, Seròs, Vallbona de les monges, Anya i Tàrrega.
Del 29 de juliol al 2 d'agost. Programa detallat.
Taula rodona: El futur de la calç.
Conclusions del curset