MOVIMENT  DE  SOCIS  2013 - 2015


ALTES
Socis ordinaris

166-Jordi Giribet Torrelles

167-Anna Nadal Vidal

168-Enric Folc Gonzàlez

169-Albert Rúbies Fontanet

170-Andreu Serés AspaxBAIXES
Socis ordinaris

131-Meritxell Sans Carré

98- Xavier Tous Trepat

164-Joan Manuel Corrales Ricol (defunció)