Número: 1, any 2015

Dia, hora i lloc: 19 de desembre a les 19 hores, al Centre d'Entitats de Tàrrega, carrer Segle XX, 2. La sessió s'acaba a les 20 h.

Assistents: Vicent Loscos Solé, Assumpció Vilaseca Viladrich, Eusebi Valera Casquet, David Porta Porta, Marina Porta Triviño, Carles Labèrnia Badia, Jaume Pedrós Miquel, Santiago Serrano Maya i Xavier Solé Borràs. També assisteix convidada Pilar Porredon Capdevila (Annex 1).

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Revisió de les activitats fetes durant l'any:
2.1. Curset d'Estiu:
2.2. Curset de marges a La Granadella
2.3. Reparació d'un abeurador a Ossó de Sió
2.4. Visita a Les Borges Blanques
2.5. Any Josep Mora: publicació final
3. Preparació del proper curset d'estiu altres activitats.
4. Informe econòmic de l'any.
5. Moviment de socis.
6. Altres informacions: Canvis a la CEPS.
7. Canvis a la junta.
8. Altres qüestions.

Desenvolupament de la sessió
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. Es llegeix i s'aprova.

2. Revisió de les activitats fetes durant l'any:
2.1. Curset d'estiu. El curset d'estiu, "L'arquitectura popular i els metalls", del 3 al 7 d'agost, ha tingut un elevat nivell de qualitat i molt complet pel que fa als temes (Annex1), amb especialistes de primera fila. Ha fallat, però en el nombre d'inscripccions --solament 19, i amb menys jovent del que voldríem --, de manera que el balanç econòmic és negatiu, amb un saldo de - 831,15 €. S'ha quedat, en reunió de junta, de fer hi modificacions importants pel curs del 2016.

2.2 Curset de marges a la Granadella. Els dies 3 i 10 d'octubre es va fer el 5è curset de marges a la Grandella, amb 25 participants i l'equip habitual, amb Jaume Pedrós, Jordi Giribet i Eusebi Valera. Es va aixecar un marge d'interès públic, en una zona que es vol reformar a prop dels dipòsits municipals.

2.3 Reparació d'un abeurador a Ossó de Sió. També a l'octubre, el dissabte dia 24, es va abordar amb èxit la reparació d'un pou amb abeurador, amb 22 apuntats, a Ossó de Sió. Als organitzadors, Assumpció Vilaseca i Carles Labèrnia s'hi va sumar Eusebi Valera, sempre present en aquestes activitats. La gent del municipi va quedar molt agraïda, i tots molt contents. Se'ls va tallar l'all i oli.

2.4. Visita a Les Borges Blanques. El 14 de novembre, amb 32 assistents, es va muntar una visita a les Borges Blanques amb el guia Ramon Queralt Boldú, autor d'un magnífic volum sobre les cabanes de volta d'aquesta població. Ens va mostrar els exemplars més destacats de la banda oriental del terme. Després d'un dinar excel·lent, vam visitar l'Espai Macià, de notable interès històric.

2.5. Any Josep Mora: publicació final. Aquest llibre l'editem a mitges amb el GRTP, amb el disseny i maquetació de Miquel Torres i la col·laboració de la resta de la comissió, Roser Sàrries, Lola Claramunt i Vicent Loscos. Està a punt de sortir, juntament amb el de l'11è curset, que s'ha retardat, en bona part, per les activitats de l'Any Mora.

3. Preparació del proper curset d'estiu. Altres activitats.
-- En reunió de junta s'ha quedat de modificar el format del proper curset d'estiu.
-- Cap el setembre es tornarà a fer una altra visita a les Borges Blanques.

4. Informe econòmic de l'any.
El tresorer presenta el balaç econòmic. El saldo actual és de 8.438,74 € (Annex 3)

5. Moviment de socis.
Baixes:
-- Meritxell Sans Carré, 09/04/2015
-- Xavier Tous Trepat, 11/08/2015,
-- Joan Manuel Corrales Ricol, aquest mes, per defunció.
A tots ells se'ls guarda el número de soci.

6. Altres informacions: Canvis a la CEPS.
El departament de Cultura, davant el relleu que han adquirit els projectes a l'entorn de l'arquitectura popular relacionats amb la sostenibilitat, bioconstrucció, ecoarquitectura i altres tendències i ii actuals ha decidit reunir en una associació global la Coordinadora d'Entitats per la Pedra Seca, i ii CEPS, a la qual estem associats, amb tres entitats d'arquitectura de les terres de Girona, sota el i ii nom de "Associació per la pedra seca i l'arquitectura tradicional". És així com s'acaba l'eterna discusió entre els defensors de l'arquitectura popular i els puristes de la pedra seca sobre el tema.

7. Canvis a la junta.
Xavier Solé Borràs, que ha adquirit el compromís de representar-nos a la nova "Associació per iii la pedra seca i l'arquitectura tradicional", ha acceptat el càrrec de vocal a la junta.

8. Altres qüestions.
- La secretària proposa fer una exposició itinerant per tots els pobles on s'ha fet un curset de marges i presentar-ne els vídeos. Jaume Pedrós diu que es fan amb unes càmeres (Brinno) amb el procediment time-lap. Costen 150€.
- Ens proposen fer un curset de marges a Mas de Melons, a prop d'Alfés.
- Les llums que va posar Blanca Muntadas als marges de Florejacs, les podem utilitzar si mai ens convé.
- El tresorer ha parlat amb el nou alcalde de Plans de Sió, sobre el tema d'un espai per a l'associació, i diu que el tema està a l'aire.

Acords:
1. Aprovar l'acta anterior
2. Aprovar canvis formals al curset d'estiu
3. Aprovar l'informe econòmic de l'any
4. Aprovar l'ampliació de la juntaAnnexos:
1. Assistents
2. Dades del curset d'estiu
3. Informe econòmic de l'any

 
La secretària
Assumpció Vilaseca i Viladrich
Vist i plau, el president

Vicent Loscos i Solé